Categoria: Servidor de centre

855

Muntatge automàtic de carpetes en els inicis de sessió Ubuntu

El muntatge de carpetes remotes durant els inicis de sessió es fa mitjançant el pam_mount. Durant l’execució de lxautocfg es fa una mínima configuració del pam_mount que inclou el muntatge de la carpeta personal de l’usuari i d’una carpeta compartida anomenada scripts (la utilització d’aquesta carpeta s’explica al següent apartat).Si hom vol ampliar o modificar la configuració de pam_mount, és

Read More
Integració al domini d’un ordinador amb Ubuntu 16.04/18.04/20.04

Les següents instruccions són d’aplicació als ordinadors propietat del centre, sempre que estiguin connectats a la xarxa per cable, tant a la xarxa administrativa com educativa. Òbviament, també és necessari que el centre disposi de domini. Les passes a fer per a realitzar la integració al domini del centre són: Actualitzau el llistat de paquets:  

Read More
Integració al domini d’un ordinador amb Windows 10

Com integrar un ordinador amb Windows 10 al domini del centre Per integrar els ordinadors al domini, aquests hauran d’estar connectats per cable i dur una adreça de la xarxa 10.216.x.x. La integració al domini, des de Windows, dels ordinadors que es troben a la xarxa 10.218.x.x o 10.219.x.x (l’encaminament de la xarxa Wi-Fi) NO

Read More
Utilitzar RSAT per administrar el servidor

En aquest article explicarem com l’eina RSAT (Remote Server Administration Tools) ens permet administrar el controlador de domini SAMBA de manera idèntica a com ho fèiem amb el Windows 2003 Server. En particular aprendrem les següents tasques administratives: La instal·lació de Remote Server Administration Tools s’ha de realitzar en un equip client Windows 10 professional (amb el Windows

Read More