Muntatge automàtic de carpetes en els inicis de sessió Ubuntu

El muntatge de carpetes remotes durant els inicis de sessió es fa mitjançant el pam_mount. Durant l’execució de lxautocfg es fa una mínima configuració del pam_mount que inclou el muntatge de la carpeta personal de l’usuari i d’una carpeta compartida anomenada scripts (la utilització d’aquesta carpeta s’explica al següent apartat).
Si hom vol ampliar o modificar la configuració de pam_mount, és necessari editar el seu fitxer de configuració /etc/security/pam_mount.conf.xml  màquina a màquina o bé, emplenar la següent sol·licitud posant al camp assumpte “Ajuda per integrar un PC d’aula al domini – Muntatge carpetes”, si voleu que des del Servei de suport tècnic us ajudem a crear i a distribuir el fitxer pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre.

Si realitzau la sol·licitud des del Servei TIE distribuirem el pam_mount.conf.xml a totes les màquines integrades al domini del centre i serà la versió que usaran el PC encara que posteriorment el coordinador el modifiqui (només versions amb desplegament de puppet. la versió Ubuntu 18.04 o 20.04 no inclou el puppet per incompatibilitat)

Cas de xarxes amb servidors Windows 2003 o Zentyal

En el bloc final d’aquest fitxer es troben les opcions recomanades per a les xarxes del centre. Aquestes opcions es mostren a continuació:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="%(USER)" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" />
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="scripts" mountpoint="~/scripts" options="dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="%(USER)$" mountpoint="~/H" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" />  
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="professorat" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8" /> 
<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="informacions" mountpoint="~/I" options="dir_mode=0500,file_mode=0400,iocharset=utf8" />

 *Nota: en les versions ubuntu 14.04 i ubuntu 16.04 no funciona el muntatge de les carpetes si s’especifica el grup de pertinença al començament de la línia, per això hem llevat sgrp=”nom_grup” del començament de les dues darreres línies de l’exemple anterior.

 *Nota2: si disposau d’un servidor de domini Windows 2003, s’haurà d’afegir un camp al final de les línies per tal de solucionar la incompatibilitat de les versions de samba del servidor Windows i de l’ordinador ubuntu. En aquest article s’explica com fer-ho: http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/problemes-i-solucions/440-ordinador-amb-ubuntu-16-04-tarda-molt-de-temps-en-iniciar-sessio-en-el-domini

Cas de xarxes amb servidor Samba

Perquè les carpetes es muntin automàticament al servidor samba hem d’afegir la línia següent:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="dades" mountpoint="~/S" options="uid=%(USERUID),dir_mode=0700,file_mode=0600,iocharset=utf8"/>

*Nota: Si volem que es munti automàticament una carpeta “scripts“, que ens servirà per poder introduir els scripts d’inici i tancament de sessió, haurem de crear la carpeta “scripts” dins la unitat “S” del servidor i haurem d’introduir la línia següent a l’arxiu dels equips:

<volume fstype="cifs" server="nom_servidor" path="dades/scripts" mountpoint="~/scripts" options="uid=%(USERUID),dir_mode=0500,file_mode=0500,iocharset=utf8"/>