Categoria: Lloc de treball Linux

1309

Tasques a realitzar després de la instal·lació Ubuntu 16.04

Creació d’un usuari  (en cas que l’ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s’hagi d’integrar al domini) L’usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l’usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador. La contrasenya d’ubtadmin no l’ha

Read More
Tasques a realitzar després de la instal·lació Ubuntu 18.04

Creació d’un usuari  (en cas que l’ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s’hagi d’integrar al domini) L’usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l’usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador. La contrasenya d’ubtadmin no l’ha

Read More
Tasques a realitzar després de la instal·lació Ubuntu 20.04

Creació d’un usuari  (en cas que l’ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s’hagi d’integrar al domini) L’usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l’usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador. La contrasenya d’ubtadmin no l’ha

Read More
Instal·lació d’un lloc de treball basat en l’Ubuntu 16.04/18.04/20.04

El present article mostra com obtenir i com instal·lar aquesta versió de l’Ubuntu. Pot ser útil, tant per a ordinadors integrats a un domini Windows Zentyal o Samba, com per a ordinadors no integrats a un domini (bé perquè el centre no disposi de servidor de domini, bé perquè es tracti d’un ordinador que s’hagi

Read More