Tasques a realitzar després de la instal·lació Ubuntu 20.04

Creació d’un usuari  (en cas que l’ordinador sigui propietat del centre o en cas que no s’hagi d’integrar al domini)

L’usuari ubtadmin ha de ser utilitzat només per part del coordinador TIC/Xarxipèlag del centre, i per a tasques administratives de la mateixa manera que l’usuari administrador local a un Windows és utilitzat només pel coordinador.

La contrasenya d’ubtadmin no l’ha de conèixer ningú més que el coordinador TIC del centre.

Aneu ara a crear un usuari genèric. Clicau la icona d’aturar, clicau l’engranatge “Paràmetres”, baixau i clicau “Usuaris”


També es pot anar mitjançant View i a la cerca escriure usuari:

A la pantalla de Comptes d’usuaris haureu de fer clic a Desbloca per a poder crear un usuari


Per a desblocar us demanarà la contrasenya d’ubtadmin:


Un cop desblocat, podeu fer clic a la icona d’Afegeix usuaris de color verd per a crear un usuari:

Heu de triar si l’usuari serà Estàndard o Administrador. Després emplenau els camps nom complet i nom d’usuari, també heu de triar si voleu establir la contrasenya o esperar que l’usuari la posi quan entri per primera vegada.   


Configuració de la xarxa (en cas que l’ordinador sigui propietat del centre)


Cal assegurar-se que s’ha reconegut la interfície de xarxa i s’ha instal·lat el driver corresponent. Per això, des d’una finestra de terminal (Aplicacions –> Utilitats –> Terminal), executau:
   ifconfig S’han d’haver detectat, com a mínim, dues interfícies, enpXs0 (on l’X normalment serà un 3 o un 5) (eth0 en les interfícies tradicionals) i lo (interfície local).
Un cop feta aquesta comprovació, s’ha de configurar el protocol TCP/IP de la interfície eth0

Si l’ordinador va connectat per cable

En aquest cas heu de triar una IP lliure del rang administratiu (10.216.*.*) o bé educatiu (10.218.*.*, 10.219.*.*, 10.220.*.*) i heu de fer el següent per a assignar-la a l’ordinador:

  1. Connectau per cable l’ordinador a la xarxa
  2. Anau a la icona del connector de xarxa cablejat–> Connectat Cablejat  –> Paràmetres de la xarxa amb fils
  3. Seleccioneu l’apartat Xarxa–> boto +

  4. Anau a IPv4 seleccionau a Adreces el mètode el Manual i afegiu la informació d’adreça IP, màscara i passarel·la.

Al DNS li heu de posar la IP del servidor de domini, si el centre en té, i sinó en té la de CAIB (10.215.5.1). Al camp DNS l’opció Automàtic no ha d’estar habilitada, posau la IP del servidor controlador del domini  (o bé 10.215.5.1, 10.215.5.2, però només en cas que no disposeu de servidor).

  • Feu clic al botó Aplica.