Categoria: CONTR 2017 1995 (PDI Promethean + Projector)

1002

Projector ViewSonic XGA LightStream

Equipament subministrat per  DISPAL-SEIDOR : NOTA IMPORTANT: Si l’avaria del projector ViewSonic es deguda a un problema de la seva làmpada (per exemple: làmpada fusa o esgotada), no s’ha d’executar aquesta garantia, ja que la seva reposició no entra en garantia. Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el projector quan no està en

Read More
PROMETHEAN ActivBoard AB10T78D

Procediment avaries CONTR 2017 1995 Equipament subministrat per  DISPAL-SEIDOR : NOTA IMPORTANT: Si l’avaria del projector ViewSonic es deguda a un problema de la seva làmpada (per exemple: làmpada fusa o esgotada), no s’ha d’executar aquesta garantia, ja que la seva reposició no entra en garantia. Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el

Read More