Projector ViewSonic XGA LightStream

Equipament subministrat per  DISPAL-SEIDOR :

  • Pissarra digital tàctil PROMETHEAN ActivBoard AB10T78D
  • Projector de curta distància  ViewSonic XGA 1024×768 LightStream PJD5353DS
  • Altaveus

NOTA IMPORTANT: Si l’avaria del projector ViewSonic es deguda a un problema de la seva làmpada (per exemple: làmpada fusa o esgotada), no s’ha d’executar aquesta garantia, ja que la seva reposició no entra en garantia.

Per allargar la vida útil de la làmpada, es recomana apagar el projector quan no està en ús.

Correu de contacte: soporte@seidortech.es

Persona de contacte: mdomingo@seidor.es

Abans de donar avaria heu de tenir en compte que la garantia NOMÉS inclou defectes de maquinari i, per tant, si es passen incidències de programari, configuració o degudes al mal ús de l'equipament l'empresa adjudicatària podrà aplicar els corresponents càrrecs al centre docent.