Categoria: Comptes d’usuari

1176

Gestió del compte de Coordinació TIC

Es crea un nou rol a l’aplicació SEU per la funció de Coordinació TIC de cada centre. Han de tenir aquest rol les persones del centre que exerceixin les funcions de Coordinació TIC. MOLT IMPORTANT: Es demana a l’equip directiu de cada centre que assigni el rol de Coordinació TIC a totes les persones del centre que exerceixin

Read More
Gestió de Drive

Explicació general El servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google) per gestionar els comptes de correu electrònic dels docents de la CAIB, duu implícit l’accés a alguns dels serveis que ofereix la Gsuite, com per exemple el Google Drive individual. Així doncs, i des del primer moment, tots els docents que disposen d’un compte ‘@educaib.eu‘ tenen accés al seu Drive individual. Existeixen

Read More
Gestió i accés al compte de centre

@educaib.eu La Conselleria d’Educació i Formació Professional posa a disposició dels docents i dels centres docents públics comptes de correu electrònic gestionats a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini ‘@educaib.eu‘. El correu oficial del centre està sota l’adreça nom_centre@educacio.caib.es, passa a denominar-se nom_centre@educaib.eu. La particularitat dels comptes de correu electrònic dels centres és que són bústies

Read More
Accés al compte personal

L’accés al compte ‘@educaib.eu‘ personal es realitza via un navegador web. Així mateix, hi ha la possibilitat de configurar el correu electrònic personal en un dispositiu mòbil. Accés via un navegador web Heu d’accedir a l’adreça web http://correu.educaib.eu En aquesta pàgina d’identificació, haureu d’introduir les credencials (codi_usuari i contrasenya) corporatives de la CAIB:  NOTA: El codi_usuari és del tipus x43221320

Read More
Característiques compte personal

La Conselleria d’Educació i Formació Professional posa a disposició dels docents comptes de correu electrònic gestionats a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini ‘@educaib.eu‘.  Els avantatges més importants que aquest servei de correu Gmail representa són la gestió web i una capacitat d’emmagatzematge pràcticament il·limitada. Característiques del compte @educaib.eu personal En conseqüència,

Read More
Domini educaib.eu

Compte @educaib.eu Correu electrònic oficial d’educació gestionat a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini ‘@educaib.eu’. El portal d’aquest servei està a: http://correu.educaib.eu Aquest correu «educaib.eu» dona una sèrie de serveis als docents de centres públics de les Illes Balears: Aquests docents tenen a la seva disposició un correu oficial corporatiu

Read More
Gestió d’usuaris corporatius (GESTIB/SEU)

 1.- Què entenem per usuaris corporatius: Els usuaris corporatius són totes les persones que formen part de la Comunitat educativa: professorat, personal no docent, alumnat i famílies o tutors. Els usuaris corporatius disposen d’unes credencials (codi d’usuari / contrasenya) que els permeten utilitzar el conjunt d’aplicacions corporatives: GestIB i les aplicacions del servei de Tecnologies

Read More