Domini educaib.eu

Compte @educaib.eu

Correu electrònic oficial d’educació gestionat a través del servei de correu Gmail (de la plataforma GSuite de Google), en el domini ‘@educaib.eu’.

El portal d’aquest servei està a:

http://correu.educaib.eu

Aquest correu «educaib.eu» dona una sèrie de serveis als docents de centres públics de les Illes Balears:

  • Correu corporatiu

Aquests docents tenen a la seva disposició un correu oficial corporatiu i una sèrie d’aplicacions pròpies del servei Gmail.

  • Disc d’emmagatzemament individual.

A més està al seu abast una unitat d’emmagatzemament d’informació sota l’aplicació Drive.

  • Unitat compartida amb tot el personal del centre.

Una unitat compartida amb tot el personal del centre educatiu.

A l’aplicació Drive del seu compte corporatiu «educaib.eu», a «unitats compartides» apareix una unitat personal_ce07XXXXXX@educaib.eu.

  • Aplicacions de l’entorn Gmail.

Diverses aplicacions de l’entorn Gmail estan a la disposició dels usuaris.

Altres serveis:

  • El centre educatiu disposa d’una bústia oficial corporativa que és administrada pels gestors d’aquesta bústia.

Els centres tenen un correu de centre que és: nom_centre@educaib.eu.

Les persones encarregades de gestionar aquest compte són definides pel centre mitjançant el Gestib i SEU.

A més, aquests, mitjançant els gestors del compte de correu de centre, poden implementar llistes de correu pròpies.

  • L’equip directiu, a més, disposa d’una unitat compartida.
  • Els coordinadors TIC també disposen d’una unitat compartida i una llista de correu (que no una bústia o compte de correu).