Categoria: Web Centre Redols

833

Guia Redols i Formulari de Sol·licitud/Avaries

Introducció REDOLS té com a base el projecte NODES del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Per implementar Redols s’utilitza la mateixa plantilla de Nodes, així com alguna de les seves funcionalitats més destacades (reserva d’aules, giny fitxa identificació del centre, giny grup classe…). Està construït sobre WordPress, el sistema de publicació de continguts

Read More