Categoria: Escoles connectades

1253

Diagrama de xarxa

Diagrama de red de “Escoles connectades” En la xarxa d’”Escoles connectades” s’ha canviat tant l’encaminador com tota la part de Wifi.L’encaminador passa a ser gestionat per Telefónica. La gestió dels switches wifi és competència del Servei TIE. La provisió dels APs és competència de comunicacions DGTIC. Els servidors esight (control de dispositius) i agile (control d’usuaris) els podem consultar en manera lectura. En la DGMAD tenen l’usuari administrador. Organització de les

Read More
Connexió dispositiu Linux

1. Introducció. L’objecte d’aquest article és descriure les passes i requisits necessaris per poder configurar els equips portàtils amb linux Ubuntu 16.04 diferenciant si aquests són d’ús compartit, per exemple portàtils propietat del centre, o bé són d’ús individual, per exemple quan són propietat d’un professor o d’un alumne. En el cas d’equips propietat del

Read More
Connexió dispositiu Windows

El Windows 10 i Windows 11 no inclou amb el sistema operatiu el programari necessari per connectar amb la xarxa d’Escoles Connectades. Per això, per connectar a aquesta xarxa amb ordinadors que executin Windows és necessari instal·lar programari addicional al sistema. Prèviament, a la configuració de la xarxa Wi-Fi s’haurà d’instal·lar el plugin EAP-GTC de

Read More