Imatges de restauració

Posam a disposició dels centres les memòries USB de restauració dels diferents contractes. En aquest llistat s’hi troben, tant les versions originals que foren distribuïdes quan es va produir la dotació de l’equipament, com també les versions actualitzades.

CONTRACTEVERSIÓ WINDOWSVERSIÓ UBUNTUREVISIÓCAPACITATIDENTIFICADOR 
contr-2009-10198 (ASUS)16.0424 GBcontr-2009-10198-chr1604 (***)
12.0418 GBcontr-2009-10198-ubt1204
contr-2009-10198b (LENOVO)12.0418 GBcontr-2009-10198b-ubt1204
contr-2009-11818WinXP Pro12.0418 GBcontr-2009-11818-ubt1204
contr-2009-1219112.0418 GBcontr-2009-12191-ubt1204
contr-2010-53614.0418GBcontr-2010-536-ubt1404(**)
win7 Pro14.04132 GBcontr-2010-536-win7-ubt1404
16.0418 GBcontr-2010-536-ubt1604-ssd(****)
contr-2010-54316.0444 GBcontr-2010-543-chr1604(***) 
16.0448 GBcontr-2010-543-ubt1604(**)
win7 Pro16.04416 GBcontr-2010-543-win7-ubt1604
contr-2010-1051516.0418 GBcontr-2010-10515-ubt1604 (**)
win7 Pro16.04132 GBcontr-2010-10515-win7-ubt1604
contr-2011-507-71716.0418 GBcontr-2011-507-717-ubt1604 (**) 
win7 Pro16.04132 GBcontr-2011-507-717-win7-ubt1604
16.0418 GBcontr-2011-507-717-ubt1604-ssd
contr-2011-136716.0444 GBcontr-2011-1367-chr1604 (***) 
16.0448 GBcontr-2011-1367-ubt1604 (**)
win7 Pro16.04432 GBcontr-2011-1367-win7-ubt1604
contr-2012-160316.0418 GBcontr-2012-1603-ubt1604 
win7 Pro16.04132 GBcontr-2012-1603-win7-ubt1604
win7 Pro14.04132 GBcontr-2012-1603-win7-ubt1404
16.0418 GBs1603-n2020-ubt1604
contr-2013-164916.0418 GBcontr-2013-1649-ubt1604 (**) 
Windows 812.04132 GBcontr-2013-1649-win8-ubt1204 (*)
cmn06-2013-591116.0418 GBcmn06-2013-5911-ubt1604
contr-2012-3855win7 Pro12.04116 GBcontr-2012-3855-ubt1204 (*)
contr-2013-441416.0428 GBcontr-2013-4414-ubt1604
contr-2014-330416.0418 GBcontr-2014-3304-ubt1604 
des01-2014-7373win 7 Pro14.04132 GBdes01-2014-7373-ubt1404 (*)
des01-2015-243014.0418 GBdes01-2015-2430-ubt1404 (*)
contr-2015-211414.0418GBcontr-2015-2114-ubt1404 (*)
16.0418GBcontr-2015-2114-ubt1604
des01-2016-500714.0418GBdes01-2016-5007-ubt1404(*)
16.0418GBdes01-2016-5007-ubt1604
des01-2016-544814.0418GBdes01-2016-5448-ubt1404(*)
des01-2017-327816.0418GBdes01-2017-3278-ubt1604(*)
des01-2017-644016.0418GBdes01-2017-6440-ubt1604(*) 
des01-2017-6881win 10 Pro16.04116GBdes01-2017-6881-ubt1604(*) 
contr-2018-404816.0418GBcontr-2018-4048-ubt1604(*)
contr-2018-4187win 10 Pro16.04116GBcontr-2018-4187-win10-ubt1604(*)
AM-2020-1-5-ubt2004-Herbecom20.0418GBAM-2020-1-5-ubt2004-Herbecom
AM-2020-1-5-Win10-ubt2004-Herbecomwin 10 Pro20.04124GBAM-2020-1-5-Win10-ubt2004-Herbecom
contr-2022-9589-win11win 11 Pro132GBcontr-2022-9589-win11

Els USB assenyalats amb (*) corresponen a les versions originals dels llapis de memòria que es lliuraren als centres quan es va produir la dotació de l’equipament.

Els USB assenyalats amb (**) són llapis de memòria disponibles únicament per descàrrega. Contenen la imatge de la partició Linux. Són útils quan es vol restaurar únicament Linux.

Els USB assenyalats amb (***) són llapis de memòria per restaurar el “mode chromebook” a la partició de Linux. Només estan disponibles per descàrrega.

Els USB assenyalats amb (****) són llapis de memòria per restaurar ordinadors dels contractes amb actualitzacions de maquinari (discs d’estat sòlid (SSD)