Monitor Interactiu TT-6516U

Equipament subministrat per DOMINION :
Monitor Interactiu TT-6516UB

PC Android Newline X10D

Instal·lació Monitor interactiu + PC Android