Projector Smart V30

IECISA mitjançant  l’adreça de correu:  cisi@iecisa.com

Pissarra digital tàctil Smart SB-M680

Projector de curta distància  Smart V30

Altaveus OEM Pro 40W

Instal·lació PDI + Projector + Altaveus