Commutador DLINK DGS-3420-28PC

TELEFONICA mitjançant l’adreça de correu :atencionespecializadaggcc@telefonica.es

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 22 d’octubre de 2024

N/S
R3834H1000025
R3834H1000026
R3834H1000034
R3834H1000075
R3834H1000076
R3834H1000077
R3834H1000078
R3834H1000083
R3834H1000084
R3834H1000095

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 8 de novembre de 2025

N/S
R3834H3000026
R3834H3000032
R3834HB000121
R3834HB000122