Commutador DLINK DGS-1210-48P

TELEFONICA mitjançant l’adreça de correu: atencionespecializadaggcc@telefonica.es

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 22 d’octubre de 2024

N/S
R3WC1H4001171
R3WC1H4001172
R3WC1H4001173
R3WC1H4001174
R3WC1H4001175
R3WC1H4001241
R3WC1H4001242
R3WC1H4001243
R3WC1H4001244
S3E31H6000022
S3E31H6000023
S3E31H6000024
S3E31H6000028
S3E31H6000029
S3E31H6000030
S3E31H6000037
S3E31H6000038
S3E31H6000039
S3E31H6000214
S3E31H6000215
S3E31H6000216
S3E31H6000217
S3E31H6000218
S3E31H6000219
S3E31H6000220
S3E31H6000221
S3E31H6000222
S3E31H6000224
S3E31H6000225
S3E31H6000226
S3E31H6000227
S3E31H6000228
S3E31H6000232
S3E31H6000233
S3E31H6000234

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 8 de novembre de 2025

N/S
S3E31I2000049
S3E31I2000050
S3E31I2000051
S3E31I2000055
S3E31I2000056
S3E31I2000057
S3E31I5000618
S3E31I5000619
S3E31I5000620
S3E31I5000621