Commutador DLINK DGS-1210-24P

TELEFONICA mitjançant l’adreça de correu: atencionespecializadaggcc@telefonica.es

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 22 d’octubre de 2024

N/S
R3WB1H3001176
R3WB1H3001177
R3WB1H3001178
R3WB1H3001179
R3WB1H3001180
R3WB1H3001191
R3WB1H3001192
R3WB1H3001193
R3WB1H3001194
R3WB1H3001195
R3WB1H3001206
R3WB1H3001207
R3WB1H3001208
R3WB1H3001209
R3WB1H3001210
R3WB1H3001212
R3WB1H3001213
R3WB1H3001214
R3WB1H3001215
R3WB1H3001231
R3WB1H3001232
R3WB1H3001233
R3WB1H3001234
R3WB1H3001235
R3WB1H3001241
R3WB1H3001242
R3WB1H3001243
R3WB1H3001244
R3WB1H3001245
R3WB1H4001171
R3WB1H4001172
R3WB1H4001173
R3WB1H4001174
R3WB1H4001175
R3WB1H4001180
R3WB1H4001181
R3WB1H4001182
R3WB1H4001183
R3WB1H4001184
R3WB1H4001185
R3WB1H4001191
R3WB1H4001192
R3WB1H4001193
R3WB1H4001194
R3WB1H4001195
R3WB1H4001202
R3WB1H4001203
R3WB1H4001204
R3WB1H4001205
R3WB1H4001246
R3WB1H4001247
R3WB1H4001248
R3WB1H4001249
R3WB1H4001250
R3WB1H4001255
R3WB1H5000301
R3WB1H5000302
R3WB1H5000303
R3WB1H5000304
R3WB1H5000305

Durada de la garantia: 7 anys
Finalitza el 8 de novembre de 2025

N/S
S3E11I5000196
S3E11I5000197
S3E11I5000198
S3E11I5000199
S3E11I5000200
S3E11I5000286
S3E11I5000287
S3E11I5000288
S3E11I5000289
S3E11I5000290
S3E11I5000301
S3E11I5000302
S3E11I5000303
S3E11I5000304
S3E11I5000305
S3E11I5000306
S3E11I5000307
S3E11I5000308
S3E11I5000309
S3E11I5000310
S3E11I5000534
S3E11I5000536
S3E11I5000537
S3E11I5000538
S3E11I5000539
S3E11I5000540
S3E11I5000586
S3E11I5000587
S3E11I5000588
S3E11I5000589
S3E11I5000590
S3E11I5000626
S3E11I5000627