Muntatge i funcionament dels carretons CONTR 2010 543 / 2011 1370

Recomanacions de muntatge i funcionament dels carretons de càrrega, transport i emmagatzematge dels portàtils

D’aplicació per als carretons lliurats dins del projecte Xarxipèlag 2.0 – CONTR 2010 543 i CONTR 2011 1370

El carretó de càrrega està dotat de portes davanteres (dues fulles, on es troba la serigrafia del logotip del projecte) i posterior (una fulla), ambdues amb pany. Les claus de la porta davantera i posterior són les mateixes.

Foto 1: portes davanteres

Foto 2: porta posterior

Les portes davanteres donen accés a les calaixeres on situar els portàtils.

Foto 3: calaixeres per als portàtils

La porta posterior dóna accés a les bases elèctriques (dues regletes, una a cada costat), al diferencial elèctric i als emplaçaments on allotjar les fonts d’alimentació dels portàtils.

Foto 4: part posterior, bases elèctriques i emplaçaments de les fonts d’alimentació

El carretó disposa de 4 rodes, les davanteres amb fre. Una vegada situat l’armari a l’aula, estrènyer el fre accionant amb el peu la pestanya de la roda cap avall perquè el carretó no es mogui amb el contacte dels alumnes.

Foto 5: roda amb fre

En la part posterior s’allotgen les fonts d’alimentació dels portàtils. Per a la seva subjecció, utilitzeu:

Carretons del CONTR 2010 543

Les gomes elàstiques, passant les gomes pels pivots de la part posterior de cada caseller de plàstic, tal com es mostra a les imatges següents:

Foto 6: goma elàstica en el pivot inferior

Foto 7: goma elàstica nuada

Foto 8: goma elàstica en el pivot inferior i superior

Passar la font d’alimentació per sota de la goma elàstica perquè la subjecti.

Foto 9: font d’alimentació subjecta amb goma elàstica.

Carretons del CONTR 2011 1370

Trobareu a la calaixera superior dreta veta adhesiva per subjectar les fonts d’alimentació. Aquestes cintes cal inserir-les en la part posterior de les calaixeres de la mateixa manera que una d’exemple que ve instal·lada de fàbrica.

Foto 9a: veta adhesiva en el pivot inferior i superior.

Foto 9b: font d’alimentació subjecta.

Una vegada subjecta la font d’alimentació, passar el cable del connector de la font d’alimentació cap a la part davantera, ajudat pel llistó de fusta que trobareu en la part posterior. El cable s’ha d’introduir pel canal central de la calaixera.

Foto 10: canal central, amb llistó

Foto 11: introducció del cable del connector de la font d’alimentació

Foto 12: cable del connector per la part davantera

Connectar l’endoll de la font d’alimentació a la presa de corrent tipus schuko més propera de les regletes laterals.

Foto 13: connexió de l’endoll de la font d’alimentació a la presa de corrent.

El cable sobrant de la font d’alimentació es recollirà fent cabdell i si cal, s’introduirà pel canal central per on es va passar el cable cap a la part frontal.

Foto 14: cables recollits

Introduir el portàtil a la casella corresponent de la part davantera i connectar-li el cable de la font d’alimentació.

Foto 15: connexió de la font d’alimentació al portàtil.

A l’interior de l’armari hi ha uns adhesius numerats per etiquetar els casellers on s’allotgen els portàtils.

Foto 16: vista general amb portàtils dins del carretó.

El cable elèctric general del carretó es troba a l’interior de l’armari, a la part davantera inferior. Treure el cable per l’orifici rodó de la part inferior del costat esquerre de l’armari. Una vegada tret, col·loqueu la soleta a l’orifici.

Foto 17: cable general a l’interior

Foto 18: cable general tret

Foto 19: col·locació de la soleta.

Endollar el cable de corrent del carretó a l’endoll més proper.

La instal·lació elèctrica del carretó porta una temporització d’unes de les dues bases de corrent situades en la part posterior a banda i banda. En connectar el carretó a la xarxa, una de les bases s’encén al cap de pocs segons d’haver-ho endollat. El retard en la connexió es deu a evitar la connexió simultània de tots els portàtils, la qual cosa podria provocar una caiguda del diferencial del centre per excés de càrrega.

Si en endollar el cable a la xarxa, no s’encén el carretó, comprovar que la maneta del diferencial allotjat en la part posterior està pujada.

A l’interior del carretó es troba un programador digital setmanal. Aquest haurà d’usar-se en cas que es programin diferents hores de càrrega per a diferents aules.

Foto 20: programador digital setmanal.

Si en connectar sempre els armaris simultàniament, el diferencial del centre salta, és a causa d’un excés de càrrega. En aquest cas es pot utilitzar el programador per diferenciar els horaris de càrrega dels diferents carretons.

És convenient que el carretó estigui sempre connectat a la xarxa elèctrica, ja que les fonts d’alimentació dels portàtils, una vegada carregades les seves bateries, no consumeixen i s’eviten encesos i apagats continus que poden fer caure el diferencial del centre.

Cada font d’alimentació consumeix uns 40 watts, per tant, el consum total d’un carretó amb 30 portàtils consumiria uns 1200 watts.