Carregador no funciona

Problema

El carregador del CBK no funciona

Informació prèvia

Identificar si és un dispositiu del programa de préstec per alumnat vulnerable (IDs: IBSTEAM-00000 a IBSTEAM-160000)

Solució

Seguiu les passes següents:

  1. Comprovau que el carregador està connectat a un endoll amb corrent.
  2. Provau el carregador amb altre dispositiu CBK

Si no ha funcionat el procediment, passau a nivell 2 per a decidir sobre l’enviament de recanvi al centre.

Requerir les següents dades per a trametre l’actuació (si així es decideix):

  1. Model
  2. Núm. Sèrie
  3. ID dispositiu (IBSTEAM-XXXX)
  4. Centre
  5. Adreça Centre
  6. Persona de contacte
  7. Correu electrònic persona de contacte
  8. Tel. contacte

Vídeo ajuda