Mitsubishi EX320U-ST i EX321U-ST

Làmpada de substitució per al projector MITSUBISHI:

– model EX320U-ST de la pissarra digital – CONTR 2011 507/717

– model EX321U-ST de la pissarra digital – CONTR 2012 1603

Projector MITSUBISHI EX320U-ST

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota els CONTR 2011 507 (per a FP) i CONTR 2011 717 (per a ESO) venen equipades amb el model de projector MITSUBISHI EX320U-ST.

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota el CONTR 2012 1603 venen equipades amb el model de projector MITSUBISHI EX321U-ST.

Ambdues dotacions també inclouen, per a cada conjunt PDI-projector, una làmpada de recanvi model VLT-EX320LP.

làmpada VLT-EX320LP

La làmpada de recanvi inclou un manual d’instruccions 

>> En el cas que un centre esgoti totes les seves làmpades de recanvi, pot fer una sol·licitud al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació, per tal d’obtenir una làmpada de substitució.