EPSON EB-680WiEPSON

Posada en marxa

Amb l’ordinador d’escriptori i el projector interactiu EPSON apagats:

1.- Connectau els ports DVI del monitor i l’ordinador mitjançant el cable DVI-DVI, que ve de dotació amb el monitor.

La caixa de connexions EPSON ELPCB02, situada a un lateral de la pissarra neutra, disposa de ports a la part inferior i a la part lateral esquerra:


caixa de connexions EPSON ELPCB02

 2.- Mitjançant el cable HDMI-HDMI, que ve de dotació amb el monitor:

connectar el port HDMI de l’ordinador al port HDMI-2, ubicat a la part inferior de la caixa de connexions:

3.- Mitjançant un cable USB 2.0 A-B  (Aquest cable no ve de dotació. Si el centre no en té, n’haurà d’adquirir un. Per evitar fallades aleatòries en la interactivitat convé que el cable sigui de bona qualitat i el més curt possible, és a dir, si és suficient un cable de 0.5 m no s’ha de comprar d’1 m. S’ha de tenir en compte que la connexió des de l’ordinador a la caixa de connexions més la connexió interna des de la caixa de connexions al projector no pot superar els 5 m):

 connectar un port USB-A (de la part posterior) de l’ordinador al port USB-B, ubicat a la part inferior de la caixa de connexions:

Configuració inicial de les pantalles del monitor i del projector interactiu EPSON EB-680Wi

—Coordinador TIC

Aquest procediment s’ha d’executar només una vegada i exclusivament als ordinadors indicats. El seu objectiu és instal·lar els scripts necessaris al sistema operatiu Linux Ubuntu de l’ordinador del contracte 2018 4048 (o del contracte CONTR 2018 4187, en alguns centres) perquè es pugui duplicar fàcilment la pantalla del monitor amb el projector Epson EB-680Wi instal·lat en el contracte 2018 1408. El procediment s’ha de dur a terme un cop s’hagin efectuat totes les connexions indicades abans.

1. Posau en marxa l’ordinador.

2. Iniciau la sessió amb l’usuari ubtadmin

3. Obriu un terminal

3. Descarregau l’script de configuració (la descàrrega només és operativa des de la Intranet Educativa):

a. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

wget http://edudownload.caib.es/files/ubt1604/config-contr-2018-4048.sh

b. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

wget http://edudownload.caib.es/files/ubt1604/config-contr-2018-4187.sh

 4. Afegiu permisos d’execució a l’script:

a. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

chmod +x config-contr-2018-4048.sh

b. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

chmod +x config-contr-2018-4187.sh

4. Executau l’script:

a. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4048:

sudo ./config-contr-2018-4048.sh

b. Si l’ordinador és del contracte CONTR 2018 4187:

sudo ./config-contr-2018-4187.sh

Es crearà l’aplicació Configura monitor i projector (al menú Aplicacions > Educaib) que permet la duplicació de pantalles quan l’executa qualsevol usuari.

5. Apagau l’ordinador.

6. Posau en marxa el projector i l’ordinador. Iniciau sessió amb qualsevol usuari (ubtadmin o professorat) i executau l’aplicació Configura projector i monitor acabada d’instal·lar. Es duplicaran les pantalles del monitor i projector és a dir, es veurà el mateix en els dos dispositius i amb la mateixa resolució.

 

Duplicació de les pantalles del monitor i del projector interactiu EPSON

—Tot el professorat

En el moment que es vulgui duplicar les pantalles del monitor i del projector interactiu, només cal fer clic al al menú Aplicacions > Educaib > Configura monitor i projector. configura Coordinadors TIC: passau aquesta informació a tot el professorat.

Utilització i guia bàsica

Introducció

Es poden fer les operacions següents amb les funcions interactives del projector.

a. Mode “Pissarra

b. Mode “Anotació

c. Mode “Interacció amb PC

Així mateix, també es pot utilitzar la pissarra neutra amb el projector apagat, simplement amb retoladors tipus Velleda, preferiblement amb una base mínima d’alcohol.

Recomanam la utilització de retoladors de la marca: “Rotulador para pizarra blanca Pilot VBoard Master (negro, verde, azul, naranja, rojo)”.També funcionarà el “Rotulador Pizarra blanca Bic Velleda Ecolutions 1701 (negro, azul, rojo, verde)”, però és una mica més dificultós esborrar.Així mateix, també es poden utilitzar guixos de colors (sense oli), com per exemple: Giotto Robercolor.

NOTA: Es recomana netejar a fons la pissarra neutra cada setmana amb un drap amb una mica d’alcohol (o dissolvent universal). No utilitzar productes de neteja, ja que poden crear una capa greixosa.

Mode Pissarra

En el mode Pissarra, es poden utilitzar els llapis interactius o el dit per escriure en la pissarra projectada. No es necessita un ordinador (el PC pot estar apagat) ni cap programari addicional per utilitzar la funció integrada de dibuix en pissarra. El contingut dibuixat d’aquesta manera a la pissarra es pot desar.

1. Per utilitzar la pantalla projectada com a pissarra, hem de tocar amb el dit la pantalla projectada, o bé sostenir el llapis interactiu a prop de la pantalla.

2. Fem clic a la pestanya de la barra d’eines . Apareixerà la barra d’eines.

3. Fem clic a la icona  de la barra d’eines.

4. Apareixerà la pissarra blanca, amb les dues barres d’eines:

barra d’eines de dibuix. 2. barra d’eines inferior

5. Ja podem dibuixar a la pissarra.

Mode Anotació

En el mode Anotació, es poden utilitzar els llapis interactius o el dit per afegir notes al contingut projectat des d’un ordinador, tauleta u altra font. Aquest fet ajuda a ressaltar la informació projectada o incloure notes addicionals per a que les presentacions siguin més efectives. La pantalla projectada amb l’anotació es pot desar.

1. Projectam una imatge, des d’un dispositiu connectat al projector interactiu (ordinador, tauleta, etc.)

2. Tocam amb el dit la pantalla projectada, o bé sostenim el llapis interactiu a prop de la pantalla.

3. Fem clic a la pestanya de la barra d’eines .

4. Apareixerà la barra d’eines a la imatge projectada:

5. Fem clic a la icona  de la barra d’eines.

6. Una vegada que apareixen les dues barres d’eines, ja podem dibuixar en la pantalla projectada, utilitzant el dit o el llapis interactiu.

Per canviar entre el mode Anotació i el mode Pissarra, hem de seleccionar la icona corresponent de la barra d’eines.

Mode Interacció amb PC

 En el mode Interacció amb PC, es poden utilitzar els llapis interactius o el dit igual que si estigués utilitzant un ratolí. Aquest mode permet navegar, seleccionar i desplaçar-se pel contingut projectat des de l’ordinador.

NOTA: en aquest mode, és indispensable que el cable USB A-B estigui correctament connectat.

1. Projectam la pantalla de l’ordinador a la pissarra.

2. Tocam amb el dit la pantalla projectada, o bé sostenim el llapis interactiu a prop de la pantalla.

3. Apareixerà la icona  a la pantalla projectada.

4. Seleccionam la icona , i llavors, la icona 

5. Ja podem controlar l’ordinador amb el dit o el llapis interactiu.

Manual