EPSON EB-410W

Neteja del filtre del projector EPSON EB-410W

Si s’acumula pols en el filtre d’aire, és possible que la temperatura interna del projector augmenti, el que pot produir problemes en el funcionament i fer més curta la vida útil del motor òptic. Per això convé netejar el filtre d’aire cada tres mesos o, sobretot, quan es visualitzi el missatge “El proyector está sobrecalentado. Asegúrese de que la salida de aire no esté obstruida, y limpie o reemplace el filtro.”
El filtre d’aire està situat en la part frontal al costat de la lent, com s’indica en la imatge següent:

El procés de neteja és molt senzill. Simplement, extraieu el filtre tal com indica la figura:

Bufau sobre l’escuma per eliminar les restes de pols. Si observau que el filtre segueix molt brut podeu també netejar-ho amb aigua. Després deixeu-lo assecar a l’ombra, i una vegada sec torneu-lo a introduir en la seva ranura. Finalment comprovau que el projector funciona correctament.

Làmpada de substitució per al projector EPSON EB-410W de la pissarra digital – CONTR 2010 536

Les pissarres digitals lliurades als centres educatius sota el CONTR 2010 536 venen equipades amb el model de projector EPSON EB-410W.

Aquesta dotació també inclou, per a cada conjunt PDI-projector, una làmpada de recanvi model ELPLP42.

La làmpada de recanvi inclou un manual d’instruccions així com un petit tornavís 

>> En el cas que un centre esgoti totes les seves làmpades de recanvi, pot fer una sol·licitud al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació, per tal d’obtenir una làmpada de substitució.