Què és Abies Web?

Abies Web

Aplicació informàtica en línia destinada a la gestió de biblioteques escolars.

    - És una aplicació per a la gestió dels fons i dels recursos de les biblioteques escolars als centres educatius no universitaris.
    - És una aplicació creada pel Ministeri d'Educació i ciència (actual Ministeri d'Educació i Formació Professional – MEFP) en coordinació amb les conselleries d'educació de les comunitats autònomes.
    - És una eina pensada per a docents, estudiants i famílies, de fàcil maneig i entorn senzill que permet fer totes les tasques pròpies d'una biblioteca escolar.

Principals característiques d’AbiesWeb:

 1. AbiesWeb permet accedir al catàleg de fons de centre i gestionar-lo mitjançant la realització d’altes, préstecs, modificacions i esborrat d’exemplars.
 2. Amb AbiesWeb podreu consultar catàlegs remots per importar els registres bibliogràfics, com la Biblioteca Nacional, REBECA, British National Bibliography, REBIUN, CSIC, Miguel Cervantes, Navarra i altres.
 3. A AbiesWeb els lectors poden ser donats d’alta i gestionats segons les necessitats de centre.
 4. AbiesWeb possibilita la creació de butlletins i notícies.
 5. Es poden configurar les polítiques de préstecs i obtenir llistats de tots els préstecs.
 6. El bibliotecari/a podrà compondre notícies amb novetats, informació de la biblioteca, o informació relacionada, que apareixerà a la pàgina del lector si aquest està subscrit als butlletins de notícies.
 7. La pàgina de benvinguda es pot personalitzar amb missatges informatius d’interès i recomanacions bibliogràfiques.
 8. A més a més AbiesWeb ofereix una àmplia col·lecció d’estadístiques senzilles i útils per al control del funcionament de la biblioteca.
 9. AbiesWeb és una aplicació multilingüe, disponible actualment en castellà, basc i català.
 10. És independent de sistema operatiu en què s’utilitzi.
 11. És un programa accessible via web amb qualsevol navegador.

Informacions per a usuaris i gestors

Les biblioteques escolars tenen la seva informació a la web http://llegirib.ieduca.caib.es/

On la part corresponent a l’Abiesweb està al logo que apareix dalt a l’esquerra

AbiesWeb a llegirIb.png


Directament és a la web:

http://llegirib.ieduca.caib.es/com-j2xml/biblioteques-escolars/abies


Hi ha una nova plana web a: https://bibliotequesescolars.caib.es/abiesweb/


La part més important són els manuals, la majoria de consultes que no són realment informàtiques requereixen fer el curs d’AbiesWeb o llegir:

 • manual d’usuari,
 • manual de l’administrador,

També hi ha:

 • informació de contacte per als usuaris,
 • informació del programari Abiesweb,
 • la seva gestió,
 • formació,
 • preguntes freqüents,
 • etc.

Persones de contacte

Les persones que es dediquen a l’atenció als centres de preguntes sobre la gestió / funcionament són:

La Coordinadora:

      Lluïsa Viver Garrido
      mllviver@dgpice.caib.es
      Telèfon: 971177781. Ext 62305
      Servei d'Innovació Educativa
      Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

El formador:

      Llorenç Sastre Moragues
      lsas@iesamaura.net
      Formador de Abiesweb para docentes de los centros educativos de las Illes Balears

En aquest document es tracten les tasques de manteniment del servidor. En el nostre servei es poden fer Alta de centre i canvi d’administrador.